Komisje ZG SITPChem

W Stowarzyszeniu działa 6 Komisji SITPChem:

Regulaminowo-Statutowa

Skład Komisji

Przewodniczący: Lech Bartkowski (O/Poznań)

Członkowie: Stefan Oborski (O/Toruń), Sylwester Żelazny (O/Kraków), Elżbieta Jarguz (O/Gliwice), Krystyna Wojarska (O/Gliwice)

Nagród i Odznaczeń

Skład Komisji

Przewodniczący: Józef Kozieł (O/Cieszyn)

Wiceprzewodnicząca: Barbara Prusak (O/Tarnów)

Sekretarz: Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice)

Członkowie: Stefan Oborski (O/Toruń), Stefan Kiełtyka (O/Gliwice), Ewa Głowacka (O/Bydgoszcz), Andrzej Puszyński (O/Wrocław), Marek Kryger (O/Poznań), Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź), Mieczysław Ficek  (O/Oświęcim), Edyta Hebda (O/Kraków), Maria Toporowicz (O/Puławy), Krystyna Jellinek (O/Kędzierzyn-Koźle), Jerzy Paprocki (O/Warszawa)


ds. Specjalizacji Zawodowej

Skład Komisji

Jerzy Żurawski (O/Police), Ryszard Bielas (O/Police), Teresa Piotrowska (O/Gliwice),  Krzysztof Dziuban (O/Tarnów), Jerzy Wasilewski (O/Kędzierzyn-Koźle), Piotr Grzybowski (O/Warszawa)


Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna na tytuł Rzeczoznawcy

Skład Komisji

Przewodniczący: Janusz Kucharski (O/Puławy)

Członkowie: Urszula Hinz-Sokołowska (O/Wrocław), Jerzy Marcinko (O/Puławy), Tadeusz Wilusz (O/Bydgoszcz), Krzysztof Dziuban (O/Tarnów), Arnold Scheit (O/Kędzierzyn-Koźle), Piotr Grzybowski (O/Warszawa)


Historii Przemysłu Chemicznego

Skład Komisji

Przewodniczący: Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle)

Członkowie:  Adam Gurgul (O/Kędzierzyn-Koźle), Józef Kozieł (O/Cieszyn), Jerzy Paprocki (O/Warszawa), Andrzej Skalski (O/Puławy), Alicja Stołecka (O/Puławy), Anna Czumak-Bieniecka (O/Gliwice), Stanisława Dąbrowska (O/Oświęcim), Ludwik Orłowski (O/Gliwice), Robert Lichwała (O/Tarnów), Krystyna Stemler Korczak (O/Wrocław), Piotr Kempski (O/Warszawa)

Prawodawstwa Chemicznego

Skład Komisji

Przewodniczący: Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn-Koźle)         

Członkowie:  Barbara Walawska (O/Gliwice), Ryszard Kowal (O/Wrocław), Danuta Rybarczyk (O/Poznań), Anna Wójcik (O/Oświęcim), Joanna Pokora (O/Kędzierzyn-Koźle)

Adres Biura Komisji

Zarząd Główny SITPChem

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

e-mail: sekretariat@sitpchem.org.plzbig_1@onet.pl


Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca