Archiwum książek Wydawnictw Naukowych PWN

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/poligon_rachunkowy-1-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-tom-2-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zwiazkow-koordynacyjnych-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-materialow-opakowaniowych-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/maszynoznawstwo-chemiczne-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/hydrologia-polski-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-koordynacyjna-w-zastosowaniach-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-srodowiska-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-1-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-2-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/termografia-i-spektrometria-w-podczerwieni-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/podstawy-chromatografii-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikrobiologiczne-zanieczyszczenia-zywnosci-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/geologia-historyczna-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-1-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-2-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-3-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-4-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-5-229x300.jpg
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/poligon_rachunkowy-1-229x300.jpg

Renata JASTRZĄB,  Romualda BREGIER-JARZĘBOWSKA, Małgorzata T. KACZMAREK,  Martyna NOWAK

Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19993-7
Warszawa 2018. Data premiery: 10.08.2018

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 350
Cena: 69 zł

EPUB/MOBI – NIE
IBUK – TAK

O Autorce:

Renata JASTRZĄB – doktor habilitowany, profesor UAM, prodziekan ds. studenckich, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Wykładowca Podstaw Chemii, Chemii Bionieorganicznej, Występowania i zastosowania związków kompleksowych

Kategoria i podkategoria: Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Chemia ogólna » Poligon rachunkowy dla chemików. Zbiór zadań z podstaw chemii

Słowa kluczowe: podstawowe prawa chemiczne, stężenia roztworów, stężenia procentowe, stężenia molowe, stężenia normalne, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie, równania reakcji red-ox , obliczenia stechiometryczne

„Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii” to niezbędnik, który pozwoli przetrwać studentom pierwszych lat studiów chemicznych oraz kierunków pokrewnych. Jego celem jest ugruntowanie nabytej już wiedzy, jak również wprowadzenie zagadnień, które nie są realizowane w szkole średniej, a w wielu przypadkach są niezbędne
w pracy chemika. Materiał zebrany w zbiorze obejmuje zagadnienia z:

 • obliczeń bazujących na podstawowych prawach chemicznych,
 • stężeń oraz ich przeliczania,
 • mieszania roztworów,
 • rozpuszczalności,
 • pisania równań reakcji redukcji i utleniania oraz
 • zadań opartych o równania reakcji.

Wszystkie zadania  poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym wraz z szeroko opisanymi przykładami.

Zbiór zadań obejmuje 7 rozdziałów:

Rozdział 1 – podstawowe prawa chemiczne
Rozdział 2 – stężenia roztworów (procentowe, molowe, normalne)
Rozdział 3 – przeliczanie stężeń
Rozdział 4 – mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie
Rozdział 5 – równania reakcji red-ox
Rozdział 6 – obliczenia stechiometryczne
Rozdział 7 – pole minowe – zadania z tzw. gwiazdką utrwalające wiadomości z rozdziałów 1-6

Główne założenie książki, to przeprowadzić studenta przez możliwie maksymalną liczbę zadań obliczeniowych, co pozwoli na opanowanie materiału w sposób wystarczający do samodzielnej pracy laboratoryjnej, w tym również do pisania równań reakcji chemicznych oraz przeprowadzania obliczeń niezbędnych w pracy chemika.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-229x300.jpg

Jan F. RABEK

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 1
Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze

Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”.
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-18706-4 tom 1
ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2
Warszawa 2017

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.

Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/wspolczesna-wiedza-o-polimerach-tom-2-229x300.jpg

Jan F. RABEK

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2
Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania

Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”.
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-18707-1 tom 2
ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2
Warszawa 2017

Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.

Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.

Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.

Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zwiazkow-koordynacyjnych-229x300.jpg

Władimir STARODUB, Tatjana STARODUB, Jerzy OSZCZUŁOWSKI

Chemia związków koordynacyjnych

Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19197-9
Warszawa 2017

Chemia związków koordynacyjnych stanowi zwięzły, kompleksowy podręcznik ukazujący w pełni współczesną chemię związków koordynacyjnych.

Publikacja zawiera omówienie: podstawy teorii kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów.

Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów Chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-materialow-opakowaniowych-229x300.jpg

Giorgia Caruso, Luciana Bolzoni, Caterina Barone, Izabela Steinka, Salvadore Parisi, Angela Montanari

Chemia materiałów opakowaniowych
Food Packaging Hygiene

Przekład: Agnieszka Błaszczak
Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19175-7
Warszawa 2017

W publikacji omówiono wpływ składu Chemicznego opakowań na kwestie bezpieczeństwa i higieny żywności. Autorzy skupiają się na głównych rodzajach opakowań do żywności – począwszy od stali nierdzewnej i szkła, poprzez puszki i tuby metalowe oraz materiały z tworzyw sztucznych, skończywszy na opakowaniach aktywnych i inteligentnych. Przedstawiają aspekty Chemiczne mikrobiologiczne interakcji żywności i opakowań.

W odniesieniu do każdego materiału i opakowania, analizie poddano czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń.

Omówione studia przypadku dotyczą m. in. badań stali nierdzewnej, blachy ocynkowanej, aluminium, tworzyw sztucznych oraz opakowań innowacyjnych.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/maszynoznawstwo-chemiczne-229x300.jpg

Witold M. LEWANDOWSKI, Michał RYMS

Maszynoznawstwo chemiczne
Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

Wydanie I
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ISBN 978-83-01-19201-3
Warszawa 2017

W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego. Przeznaczona jest ona głównie dla studentów i pracowników wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Może też zainteresować tych, którzy chcą i lubią projektować, ale nie zawsze mogą skorzystać z typowych opracowań na temat wytrzymałości lub podstaw konstrukcji maszyn, ponieważ bazują one głównie na wiedzy z zakresu mechaniki i matematyki wyższej, której opanowanie wymaga ukończenia mechanicznych studiów technicznych.

Przeprowadzony w książce krótki kurs z wytrzymałości materiałów ogranicza się jedynie do najprostszych, statycznie wyznaczalnych przypadków oraz do obciążeń punktowych. Główny nacisk położono na wytłumaczenie rodzajów naprężeń i różnic w ich oddziaływaniach. Ilość wzorów ograniczono do niezbędnego minimum, umożliwiającego jednak oszacowanie parametrów projektowanych elementów, tak aby były one trwałe i stabilne.

Każdy rozdział poprzedzono krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie przedstawiono tok rozwiązywania przykładowych zadań, w których podano podstawowe wzory, oznaczenia i obliczenia.

Na zakończenie książki rozwiązano dwa przykładowe techniczne problemy projektowe. Pierwszy ze stabilnym oddziaływaniem sił i naprężeń w postaci uchwytu, mocowania i zawieszenia dowolnego nieruchomego elementu. Drugi dotyczy dynamicznego ich oddziaływania w wale napędowym hipotetycznego urządzeni a mechanicznego (mieszadła, przenośnika, pompy, wentylatora itp.)

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/hydrologia-polski-229x300.jpg

Redakcja naukowa Paweł JOKIEL, Włodzimierz MARSZELEWSKI, Joanna POCIASK-KARTECZKA

Hydrologia Polski

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-01-19379-9
Warszawa 2017

Format A4
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 342

Hydrologia Polski, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne, jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.

Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.

Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-koordynacyjna-w-zastosowaniach-229x300.jpg

Maria CIEŚLAK-GOLONKA, Jan STAROSTA, Anna TRZECIAK

Chemia koordynacyjna w zastosowaniach
Wybrane zastosowania

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19643-1
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 308

Chemia koordynacyjna, to dziedzina Chemii obejmująca badania związków kompleksowych, głównie metali. Podręcznik ukazuje, oparte na najnowszej literaturze, aplikacyjne ujęcie problemów chemii koordynacyjnej. Wprowadza w problemy coraz powszechniejszego wykorzystania związków kompleksowych metali, jako nowych materiałów, katalizatorów, leków oraz reagentów w analizie chemicznej. Podręcznik składa się z trzech części:

 • Związki kompleksowe metali w analizie chemicznej;
 • Chemia koordynacyjna w nauce o materiałach;
 • Kataliza z udziałem związków koordynacyjnych metali;
 • Związki kompleksowe metali w medycynie.

Główną zaletą książki jest omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem związków kompleksowych w różnych dziedzinach praktycznej działalności człowieka w sposób jasny, prosty i przystępny dla Czytelnika.

Publikacja jest skierowana do studentów i doktorantów chemii, biologii, nauk rolniczych, ochrony środowiska, medycyny, farmacji. Korzystać z niej mogą także nauczyciele akademiccy prowadzący wykłady monograficzne z katalizy, Chemii medycznej, technologii elektronowej i innych. Polecamy ją również nauczycielom i uczniom klas licealnych oraz wszystkim zainteresowanym aplikacyjną stroną chemii.

Książka zawiera dedykację:
Pamięci Profesorów Józefa Ziółkowskiego i Marka Wasilewskiego

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-srodowiska-229x300.jpg

Jeremi NAUMCZYK

Chemia środowiska

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19431-4
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 304

Degradacja środowiska naturalnego spowodowała szybki rozwój innych nauk. Powiązania chemii środowiska z innymi naukami, których niektóre obszary mają silne odniesienia do chemii środowiska, powodują trudności w określeniu zakresu jej zainteresowania. Ma to swoje konsekwencje w zróżnicowanych treściach licznych podręczników, wydanych w Polsce i innych krajach, poświęconych Chemii środowiska lub Chemii poszczególnych jego elementów.

Niniejszy podręcznik nie jest też wolny od subiektywnego spojrzenia na omawianą gałąź wiedzy. Jego struktura i zakres omawianych zagadnień jest wynikiem wieloletnich wykładów z chemii środowiska prowadzonych na Politechnice Warszawskiej dla studentów kierunków: inżynieria środowiska i ochrona środowiska.

W trzech rozdziałach omówiono oddzielnie chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako Chemia litosfery, Chemia hydrosfery i Chemia atmosfery. Zagadnienia poświęcone zanieczyszczeniom antropogenicznym, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska, poświęcono specjalny i najdłuższy rozdział.

Adresatami podręcznika są głównie studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Mogą z niego korzystać również studenci innych kierunków studiów, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Podręcznik kierowany jest także do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszcząca się w zakresie chemii środowiska. Uwzględniając zróżnicowane zapotrzebowanie na tę wiedzę, zakres podręcznika został znacznie rozszerzony w stosunku do zakresu materiału obowiązującego studentów wymienionych kierunków.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-1-229x300.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. SIKORSKIEGO i Hanny STAROSZCZYK

Chemia żywności
Tom 1. Główne składniki żywności

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19625-7 t. 1
ISBN: 978-83-01-19634-9 t. 1-2
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 358

Chemia żywności jest nauką o składnikach, dodatkach oraz zanieczyszczeniach surowców i produktów żywnościowych. Zajmuje się biochemicznymi i chemicznymi reakcjami zachodzącymi w przechowywanej i przetwarzanej żywności oraz ich wpływem na jej cechy sensoryczne, wartość biologiczną i zdrowotność.

W tomie 1 podręcznika opisano:

 • zakres i rolę chemii żywności;
 • budowę surowców i produktów żywnościowych;
 • udział, właściwości oraz rolę wody, składników mineralnych, sacharydów, lipidów, białek i niebiałkowych związków azotowych;
 • występowanie i właściwości naturalnych barwników surowców żywnościowych oraz związków zapachowych i smakowych;
 • interakcje składników żywności;
 • składniki i reakcje wpływające na reologiczne cechy żywności.

Autorami podręcznika są specjaliści z Polskich ośrodków akademickich, mający duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk o żywności na uniwersytetach przyrodniczych, politechnikach, uniwersytetach medycznych oraz dla pracowników gospodarki żywnościowej.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-zywnosci-2-229x300.jpg

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława E. SIKORSKIEGO i Hanny STAROSZCZYK

Chemia żywności
Tom 2. Biologiczne właściwości składników żywności

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19626-4 t. 2
ISBN: 978-83-01-19634-9 t. 1-2
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 344

Chemia żywności jest nauką o składnikach, dodatkach oraz zanieczyszczeniach surowców i produktów żywnościowych. Zajmuje się biochemicznymi i chemicznymi reakcjami zachodzącymi w przechowywanej i przetwarzanej żywności oraz ich wpływem na jej cechy sensoryczne, wartość biologiczną i zdrowotność.

W tomie 2 podręcznika opisano:

 • witaminy;
 • rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze
 • nieodżywcze substancje prozdrowotne pochodzenia roślinnego;
 • alergeny oraz mutagenne i rakotwórcze składniki żywności;
 • toksyny surowców żywnościowych;
 • dodatki do żywności i suplementy diety;
 • analizę oraz zasady zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Autorami podręcznika są specjaliści z Polskich ośrodków akademickich, mający duże doświadczenie badawcze i dydaktyczne.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk o żywności na uniwersytetach przyrodniczych, politechnikach, uniwersytetach medycznych oraz dla pracowników gospodarki żywnościowej.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/termografia-i-spektrometria-w-podczerwieni-229x300.jpg

Bogusław WIĘCEK, Krzysztof PACHOLSKI, Robert OLBRYCHT, Robert STRĄKOWSKI, Marcin KAŁUŻA, Mariusz BORECKI, Wacław WITTCHEN

Termografia i spektrometria w podczerwieni
Zastosowania przemysłowe

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19187-0
Warszawa 2017

Format 16,5×23,5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 348

Technika termowizyjna w podczerwieni rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Większa dostępność detektorów i kamer, ich mniejsza cena oraz lepsze parametry techniczne sprawiają, że zwiększa się liczba nowych zastosowań termowizji w podczerwieni. Wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na literaturę techniczną z tego zakresu.

Niniejsza publikacja jest poświęcona głównie praktycznym zastosowaniom termowizji w przemyśle. Autorzy prezentują w niej podstawy techniki termowizyjnej w podczerwieni, z uwzględnieniem podstaw fizycznych oraz budowę i działanie współczesnych kamer. Szczególną uwagę poświęcono metodyce poprawnego wykonywania praktycznych badań termowizyjnych, mając na względzie rodzaj kamery, właściwości badanego obiektu i warunki otoczenia.

Książka jest dedykowana przede wszystkim inżynierom z branży metalurgicznej, elektrycznej, mechanicznej oraz budowlanej. Może też stanowić dobrą pozycję literaturową na wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych na uczelniach technicznych, a także na zajęciach z fizyki, czy przedmiotów dotyczących nowych metod diagnostyki na studiach medycznych.

W książce zawiera dedykację: Naszym Najbliższym

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/podstawy-chromatografii-229x300.jpg

Zygfryd WITKIEWICZ, Joanna KAŁUŻNA-CZAPLIŃSKA

Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19233-4
Warszawa 2017
Wydanie VI – 1 w PWN

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 456

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to wciąż rozwijana dziedzina wiedzy, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań.

Niniejsza książka jest szóstym wydaniem publikacji, noszącej najpierw tytuł „Podstawy Chromatografii”, a od czwartego wydania „Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych”. Każda edycja, oprócz wiedzy niezmiennej, stanowiącej istotę rozdzielania chromatograficznego i zawierającej opis charakterystyki tego rozdzielania, prezentuje również wiedzę najnowszą.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i ochrony środowiska, którzy uczą się chromatografii od początku oraz dla pracowników laboratoriów przemysłowych i naukowych, którzy chcą pogłębiać, poszerzać i uaktualniać swoją wiedzę. Zawiera wiadomości teoretyczne, a także elementy poradnika ułatwiającego pracę w laboratorium chromatograficznym i pozwalającego unikać błędów podczas analizy chromatograficznej.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikrobiologiczne-zanieczyszczenia-zywnosci-229x300.jpg

Pasqualina LAGANÁ, Gabriella CARUSO, Caterina BARONE, Giorgia CARUSO, Salvatore PARISI, Lucia MELCARNE, Francesco MAZZÙ, Antonino SANTI DELIA

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Przekład Agnieszka Błaszczak
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19430-7
Warszawa 2017

Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 114
Wydanie I

Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności, to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.

W publikacji omówiono zagrożenia chemiczne, mające wpływ na produkty spożywcze z perspektywy mikrobiologii. Są one wynikiem oddziaływania dodatków do żywności, zanieczyszczeń pochodzących od materiałów do pakowania, substancji chemicznych wykorzystywanych w systemach czyszczących oraz toksyn mikrobiologicznych. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach i dotyczą m. in. histaminy w rybach i produktach rybnych, toksyn biologicznych i przyczyn ich występowania, czynników wpływających na powstawanie biofilmów i strategii kontrolnych oraz zagrożeń ze strony Escherichia coli.

Książka jest adresowana do chemików, mikrobiologów, technologów żywności, przedstawicieli zawodów medycznych oraz weterynarzy.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/geologia-historyczna-229x300.jpg

Włodzimierz MIZERSKI, Stanisław ORŁOWSKI

Geologia historyczna

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-19350-8
Warszawa 2017

Format 16, 5×23, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 274
Wydanie III, zmienione

Geologia historyczna to książka, w której Autorzy przedstawiają dzieje Ziemi, pokazują rozmieszczenie dawnych lądów i mórz, zmiany klimatu i ewolucję życia na naszej planecie. Publikacja zawiera najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, klimatu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości.

Nowe wydanie niesie za sobą istotne zmiany dotyczące podziału dziejów Ziemi oraz uzupełnienia o ważne, poprzednio nieeksponowane elementy historii różnych części litosfery. Wymieniona została znaczna część ilustracji, w tym dotyczące rozmieszczenia kontynentów i oceanów. Ponadto wzbogacono książkę o ilustracje nowe, pokazujące m. in. charakterystykę nieprzedstawianych wcześniej obszarów w poszczególnych okresach dziejów Ziemi. Opisując kolejne epoki geologiczne, Autorzy posługują się zwykle przykładami z obszaru Polski. Wybrane zagadnienia prezentują również w nawiązaniu do historii litosfery z pozostałej części Europy i innych kontynentów.

Geologia historyczna, to przede wszystkim uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych. Będzie też z pewnością pomocny dla wykładowców geologii i nauczycieli. Autorzy dołożyli starań, aby wysokiemu poziomowi merytorycznemu książki towarzyszył przystępny język, dzięki czemu może ona zaciekawić wszystkich, również osoby niemające na co dzień związków z geologią, lecz interesujące się przeszłością Ziemi, jej biosfery i procesami rządzącymi rozwojem naszej planety.

Książka zawiera dedykację:
Pamięci Ireny Orłowskiej i Zorzanny Kosickiej książkę tę poświęcamy

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-1-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 1.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19452-9 t. 1
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 254

I część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego Chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 1:

Rozdziały:

 • Struktura i wiązania chemiczne
 • Wiązania spolaryzowane; kwasy i zasady
 • Związki organiczne: alkany i ich stereochemia
 • Związki organiczne: cykloalkany i ich stereochemia
 • Stereochemia tetraedrycznych atomów węgla
 • Przegląd reakcji organicznych

Coś ciekawego:

 • Żywność organiczna: ryzyko i korzyści
 • Alkaloidy: od kokainy do znieczulenia stomatologicznego
 • Ropa naftowa
 • Mechanika molekularna
 • Chiralne leki
 • Skąd się biorą leki?
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-2-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 2.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19454-3 t. 2
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 630

II część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego Chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 2:

Rozdziały:

 • Alkeny: struktura i reaktywność, synteza i reakcje
 • Alkiny: wprowadzenie do syntezy organicznej
 • Halogenki organiczne
 • Reakcje halogenków alkilów
 • Określanie struktury cząsteczki: spektrometria mas i spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Sprężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie

Coś ciekawego:

 • Bioposzukiwania: polowanie na produkty naturalne
 • Terpeny: alkeny występujące w przyrodzie
 • Naturalnie występujące związki halogenoorganiczne
 • Zielona chemia
 • Rentgenografia strukturalna
 • Mikroobrazowanie
 • Fitilitografia
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-3-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 3.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19455-0 t. 3
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 918

III część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 3:

Rozdziały:

 • Benzen i aromatyczność
 • Chemia benzenu: aromatyczna substancja elektrofilowa
 • Alkohole i fenole
 • Etery i epoksydy; tiole i sylfidy
 • Wstęp do chemii związków karbonylowych
 • Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej

Coś ciekawego:

 • Aspiryna, niesteroidowe leki antyzapalne i inhibitory cyklooksygenazy
 • Chemia kombinatoryczna
 • Etanol – związek chemiczny, lekarstwo, trucizna
 • Żywice epoksydowe i środki klejące
 • Synteza enencjoselektywna
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-4-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 4.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19456-0 t. 4
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 1180

IV część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 4:

Rozdziały:

 • Kwasy karboksylowe i nitryle
 • Pochodne kwasów karboksylowych: reakcje nukleofilowej substytucji acylowej
 • Reakcje substytucji alfa w związkach karbonylowych
 • Reakcje kondensacji karbonylowej
 • Aminy i związki heterocykliczne

Coś ciekawego:

 • Witamina C
 • Antybiotyki β-laktamowe
 • Barbiturany
 • Wstęp do metabolizmu
 • Zielona chemia II: ciecze jonowe
http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-5-229x300.jpg

John McMurry

Chemia organiczna. Tom 5.

Z angielskiego tłumaczyli: Henryk Koroniak, Jakub Grajewski, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN 978-83-01-19457-4 t. 5
ISBN 978-83-01-19453-6 t. 1-5
Warszawa 2017

Format 20, 5×24, 5 cm
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 1498

V część 5-tomowego znakomitego podręcznika akademickiego chemii organicznej, znanego i polecanego na Polskich uczelniach!

Książkę cechuje: przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej; nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji; doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału; świetne opracowanie graficzne; bogaty materiał ilustracyjny.

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci: krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału; ponad 1800 zadań wraz ze sposobami rozwiązań; nowego rozdziału Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów; nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, prezentującego medyczne, farmaceutyczne i biologiczne zastosowanie chemii organicznej; opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii; podsumowań i haseł do zapamiętania oraz zestawień głównych reakcji omawianych w rozdziale.

Zawartość tomu 4:

Rozdziały:

 • Biocząsteczki: węglowodany
 • Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka
 • Biocząsteczki: lipidy
 • Biocząsteczki: kwasy nukleinowe
 • Chemia organiczna szlaków metabolicznych
 • Orbitale molekularne a chemia organiczna: reakcje pericykliczne
 • Syntetyczne polimery

Coś ciekawego:

 • Słodkość
 • Bank struktur białkowych
 • Tłuszcze nasycone, cholesterol i choroby serca
 • Genetyczny odcisk palca
 • Satyny
 • Witamina D – słoneczna witamina
 • Polimery biodegradowalneWSPÓŁPRACA