Nowe książki Wydawnictw Naukowych PWN

Nowe książki Wydawnictw Naukowych PWN

Pod tą winietą prezentujemy informacje o nowych książkach Wydawnictwa Naukowego PWN. Jest ot możliwe dzięki współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zapraszamy do śledzenia nowości i lektury prezentowanych wydawnictw oraz wykorzystywania ich treści w swojej pracy – w nauce i w przemyśle.


Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa

PREMIERA 10 sierpnia 2018 r.

 

Renata JASTRZĄB,  Romualda BREGIER-JARZĘBOWSKA,
Małgorzata T. KACZMAREK,  Martyna NOWAK

Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii

ISBN: 978-83-01-19993-7
Warszawa 2018. Data premiery: 10.08.2018

Format   B5
Rodzaj oprawy   miękka
Liczba stron 350
Cena 69 zł

EPUB/MOBI – NIE
IBUK – TAK

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa

O Autorce:

Renata JASTRZĄB – doktor habilitowany, profesor UAM, prodziekan ds. studenckich, kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Wykładowca Podstaw Chemii, Chemii Bionieorganicznej, Występowania i zastosowania związków kompleksowych

Kategoria i podkategoria: Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Chemia ogólna » Poligon rachunkowy dla chemików. Zbiór zadań z podstaw chemii

Słowa kluczowe: podstawowe prawa chemiczne, stężenia roztworów, stężenia procentowe, stężenia molowe, stężenia normalne, przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie, równania reakcji red-ox , obliczenia stechiometryczne

„Poligon rachunkowy dla chemików – zbiór zadań z podstaw chemii” to niezbędnik, który pozwoli przetrwać studentom pierwszych lat studiów chemicznych oraz kierunków pokrewnych. Jego celem jest ugruntowanie nabytej już wiedzy, jak również wprowadzenie zagadnień, które nie są realizowane w szkole średniej, a w wielu przypadkach są niezbędne
w pracy chemika. Materiał zebrany w zbiorze obejmuje zagadnienia z:

  • obliczeń bazujących na podstawowych prawach chemicznych,
  • stężeń oraz ich przeliczania,
  • mieszania roztworów,
  • rozpuszczalności,
  • pisania równań reakcji redukcji i utleniania oraz
  • zadań opartych o równania reakcji.

Wszystkie zadania  poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym wraz z szeroko opisanymi przykładami.

Zbiór zadań obejmuje 7 rozdziałów:

Rozdział 1 – podstawowe prawa chemiczne
Rozdział 2 – stężenia roztworów (procentowe, molowe, normalne)
Rozdział 3 – przeliczanie stężeń
Rozdział 4 – mieszanie roztworów, rozcieńczanie, zagęszczanie
Rozdział 5 – równania reakcji red-ox
Rozdział 6 – obliczenia stechiometryczne
Rozdział 7 – pole minowe – zadania z tzw. gwiazdką utrwalające wiadomości z rozdziałów 1-6

 
Główne założenie książki, to przeprowadzić studenta przez możliwie maksymalną liczbę zadań obliczeniowych, co pozwoli na opanowanie materiału w sposób wystarczający do samodzielnej pracy laboratoryjnej, w tym również do pisania równań reakcji chemicznych oraz przeprowadzania obliczeń niezbędnych w pracy chemika.


Jan F. RABEK

Współczesna wiedza o polimerach. Tom 1
Wydanie I

Warszawa 2017

ISBN: 978-83-01-18706-4 tom 1

ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.
Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.
Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą
o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii
i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.
Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.

Budowa strukturalna polimerów i metody badawcze

Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”Jan F. RABEK
Współczesna wiedza o polimerach. Tom 2
Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowania
Dedykacja Autora „Mojemu Ojcu, Profesorowi Tadeuszowi I. Robakowi, założycielowi Katedry Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej”
Wydanie I
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-01-18707-1 tom 2
ISBN: 978-83-01-18708 tom 1-2
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów, to istotna interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom.
Współczesna wiedza o polimerach, to podręcznik akademicki, który w prosty, przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia zakresu Chemii, fizykochemii i metod badawczych polimerów. W każdej grupie polimerów podano liczne przykłady zastosowań w nauce, technologii i życiu codziennym. Wiadomości zostały podzielone tematycznie i usystematyzowane zgodnie z poziomem trudności. Aparat matematyczny zredukowano do niezbędnego minimum, a metody badawcze zaprezentowano w taki sposób, aby były przydatne w praktyce i pozwalały na łatwą interpretację wyników. Dodatkową zaletą książki jest niezwykle rozbudowana bibliografia, obejmująca najistotniejsze publikacje z dziedziny polimerów, powstałe w ciągu ostatnich 40. lat.
Publikacja skierowana jest do każdego, kto chciałby się zaznajomić ze współczesną wiedzą
o polimerach. Mogą z niej skorzystać studenci i doktoranci kształcący się w zakresie chemii i technologii polimerów, a także inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, farmacji i medycyny.
Opracowanie może być również przydatne pracownikom naukowym i dydaktycznym.


Władimir STARODUB, Tatjana STARODUB, Jerzy OSZCZUŁOWSKI
Chemia związków koordynacyjnych
Wydanie I
Warszawa 2017
ISBN 978-83-01-19197-9
Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Chemia związków koordynacyjnych stanowi zwięzły, kompleksowy podręcznik ukazujący
w pełni współczesną chemię związków koordynacyjnych,
Publikacja zawiera omówienie: podstawy teorii kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów.
Książka jest przeznaczona dla studentów i doktorantów Chemii, biologii, biotechnologii, nauk medycznych, inżynierii i ochrony środowiska, technologii chemicznej oraz inżynierii materiałowej.Giorgia Caruso, Luciana Bolzoni, Caterina Barone, Izabela Steinka, Salvadore Parisi, Angela Montanari
Chemia materiałów opakowaniowych
Food Packaging Hygiene
Przekład: Agnieszka Błaszczak
Wydanie I
Warszawa 2017
ISBN 978-83-01-19175-7
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
W publikacji omówiono wpływ składu Chemicznego opakowań na kwestie bezpieczeństwa
i higieny żywności. Autorzy skupiają się na głównych rodzajach opakowań do żywności – począwszy od stali nierdzewnej i szkła, poprzez puszki i tuby metalowe oraz materiały
z tworzyw sztucznych, skończywszy na opakowaniach aktywnych i inteligentnych. Przedstawiają aspekty Chemiczne mikrobiologiczne interakcji żywności i opakowań.
W odniesieniu do każdego materiału i opakowania, analizie poddano czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń.
Omówione studia przypadku dotyczą m. in. badań stali nierdzewnej, blachy ocynkowanej, aluminium, tworzyw sztucznych oraz opakowań innowacyjnych.Materiałoznawstwo Chemiczne
podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń
Wydanie I
Warszawa 2017
ISBN 978-83-01-19201-3
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego. Przeznaczona jest ona głównie dla studentów i pracowników wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Może też zainteresować tych, którzy chcą i lubią projektować, ale nie zawsze mogą skorzystać z typowych opracowań na temat wytrzymałości lub podstaw konstrukcji maszyn, ponieważ bazują one głównie na wiedzy z zakresu mechaniki i matematyki wyższej, której opanowanie wymaga ukończenia mechanicznych studiów technicznych.
Przeprowadzony w książce krótki kurs z wytrzymałości materiałów ogranicza się jedynie do najprostszych, statycznie wyznaczalnych przypadków oraz do obciążeń punktowych. Główny nacisk położono na wytłumaczenie rodzajów naprężeń i różnic w ich oddziaływaniach. Ilość wzorów ograniczono do niezbędnego minimum, umożliwiającego jednak oszacowanie parametrów projektowanych elementów, tak aby były one trwałe i stabilne.
Każdy rozdział poprzedzono krótkim wprowadzeniem teoretycznym, a następnie przedstawiono tok rozwiązywania przykładowych zadań, w których podano podstawowe wzory, oznaczenia i obliczenia.
Na zakończenie książki rozwiązano dwa przykładowe techniczne problemy projektowe. Pierwszy ze stabilnym oddziaływaniem sił i naprężeń w postaci uchwytu, mocowania
i zawieszenia dowolnego nieruchomego elementu. Drugi dotyczy dynamicznego ich oddziaływania w wale napędowym hipotetycznego urządzeni a mechanicznego (mieszadła, przenośnika, pompy, wentylatora itp.)

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca