Nowe książki Wydawnictw Naukowych PWN

Pod tą winietą prezentujemy informacje o nowych książkach Wydawnictwa Naukowego PWN. Jest ot możliwe dzięki współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zapraszamy do śledzenia nowości i lektury prezentowanych wydawnictw oraz wykorzystywania ich treści w swojej pracy – w nauce i w przemyśle.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/mikroskopia-chemiczna-229x300.jpg

Marek SZKLARCZYK

Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20794-6
Warszawa 2019. Data premiery: 10.09.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 104
Cena: 49 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Prof. dr hab. Marek Szklarczyk, Laboratorium Elektrochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Kategoria i podkategoria:
Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia » Inne » Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone

Słowa kluczowe:
Techniki mikroskopii chemicznej, wielowymiarowe techniki chromatograficzne, techniki sprzężone

Opis:
Kompendium wiedzy o nowoczesnych technikach analitycznych zawiera informacje na temat technik obrazowania chemicznego, czyli tzw. technik mikroskopii chemicznej.
Książka poświęcona jest najnowszym technikom obrazowania chemicznego, czyli mikroskopii chemicznej, analitycznym technikom wielowymiarowym oraz technikom sprzężonym dla których aparatura jest obecnie dostępna na rynku analitycznym.
W książce przedstawione są w zwięzły sposób podstawy teoretyczne omawianych technik oraz sposób działania aparatury pomiarowej, a następnie przedstawione są możliwości zastosowań danej metody z podaniem konkretnych przykładów. Taki układ książki zapewnia szybkie zapoznanie się z możliwościami przedstawionych metod i wybranie metody pozwalającej na zweryfikowanie własnych hipotez badawczych, czy też zapewnienie wyboru odpowiedniej techniki do kontroli procesów produkcyjnych jak i analiz środowiskowych.
Publikacja skierowana jest do personelu laboratoriów analitycznych, studentów i osób przygotowujących wykłady na wydziałach chemii, biologii, fizyki i wydziałach materiałowych jak i wszystkich osób pragnących zapoznać się z najnowszymi technikami analitycznymi.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/biologiczne-aspekty-oczyszczania-sciekow-229x300.jpg

Mieczysław Kazimierz BŁASZCZYK

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20426-6
Warszawa 2019. Data premiery 21.01.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 600
Cena: 89 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Informacja o Autorze:
Mieczysław Kazimierz Błaszczyk pracuje w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kategoria i podkategoria:
Nauki matematyczno-przyrodnicze » Biologia » Ekologia i ochrona środowiska » Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków

Słowa kluczowe:
ścieki, bakteryjny metabolizm, biologiczne systemy oczyszczania ścieków, bioreaktory, usuwanie azotu, usuwanie fosforu, ścieki przemysłu spożywczego, ścieki farmaceutyczne, ścieki rafineryjno-petrochemiczne, ścieki celulozowo-papiernicze, odpady i ich utylizacja, odpady komunalne

Opis:
Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych . Wyjaśni wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych zbudowanych z mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów.
Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, oparte na wykorzystaniu mikroorganizmów jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Autor opisuje metody biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.

http://sitpchem.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/chemia-organiczna-229x300.jpg

Marcin KAŹMIERCZAK, Tomasz CYTLAK, Katarzyna KORONIAK-SZEJN, Henryk KORONIAK

Chemia organiczna. Testy egzaminacyjne z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa
ISBN: 978-83-01-20603-1
Warszawa 2019. Data premiery: 20.06.2019 r.

Format   B5
Rodzaj oprawy: miękka
Liczba stron: 200
Cena: 59 zł

EPUB/MOBI – TAK
IBUK – TAK

Kategoria i podkategoria:
iBuk » Nauki matematyczno-przyrodnicze » Chemia »Chemia organiczna

Informacja o Autorach:
dr Marcin KAŹMIERCZAK, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; dr Tomasz CYTLAK, starszy wykładowca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; dr Katarzyna KORONIAK-SZEJN, adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii; prof. dr hab. Henryk KORONIAK, Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Opis:
Publikacja zawiera zbiór testów przygotowujących do egzaminu z chemii organicznej. Pytania zbudowane są tak, jak rzeczywiste arkusze egzaminacyjne. Rozwiązania to nie tylko prawidłowe odpowiedzi ale również sposoby dojścia do nich. Przestudiowanie testów wraz z rozwiązaniami pomoże studentom w praktycznym wykorzystaniu zdobytej już wiedzy.
Autorzy tej książki, to pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwenci Wydziału Chemii UAM, na którym ukończyli studia magisterskie. Profesor Henryk Koroniak jest cenionym w Polsce i za granicą naukowcem, bardzo zaangażowanym w proces dydaktyczny i od wielu lat prowadzi obowiązkowy kurs z chemii organicznej. Doktorzy Tomasz Cytlak i Marcin Kaźmierczak po uzyskaniu stopnia naukowego na macierzystym Wydziale związali się z nim, podejmując się pracy naukowo-dydaktycznej. Doktor Katarzyna Koroniak-Szejn obroniła się w Niemczech na Uniwersytecie w Münster i po okresie stażu podoktorskiego podjęła pracę na Wydziale Chemii UAM.
Wszyscy są zaangażowani w zajęcia dydaktyczne ze studentami i prowadzą m.in. zajęcia laboratoryjne i seminaryjne z chemii organicznej. Zainteresowania naukowe autorów to przede wszystkim chemia organiczna: synteza i związane z nią przekształcenia, jak i mechanizmy reakcji, ustalanie struktur, badania spektroskopowe.
Publikacja skierowana jest do studentów pierwszych trzech lat studiów chemicznych na uczelniach akademickich.
WSPÓŁPRACA