Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny

Adres: ul. Tadeusza Czackiego 3/5 (budynek NOT, p. 300); 00-043 Warszawa

Tel.: (22) 826 78 96

Tel./fax: (22) 827 02 64

E-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

KRS: 0000096244

NIP: 526 000 10 80

REGON: 000671504:

Rachunek Bankowy: Milenium Biznes 83 1160 2202 0000 0000 2922 5119

Sekretarz Generalny – mgr inż. Jerzy Kropiwnicki

Zarząd Oddziału, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. Górnych Wałów 25; 44-100 Gliwice

Tel.: 32 231 27 26

E-mail: jerzykropiwnicki@wp.pl

Rzecznik Prasowy SITPChem – mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka

Zarząd Główny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Adres: ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa

E-mail: rzecznikprasowy@sitpchem.org.pl

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca