Współpraca z FSNT-NOT

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Bierzemy czynny udział w pracach tej organizacji, szczególnie poprzez naszych przedstawicieli w Komitetach i Komisjach FSNT – NOT oraz organizowanych Kongresach Techników Polskich.

Przedstawiciele SITPChem
w Komitetach Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT
(kadencja 2016-2020)

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca