Współpraca z FSNT-NOT

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Bierzemy czynny udział w pracach tej organizacji, szczególnie poprzez naszych przedstawicieli w Komitetach i Komisjach FSNT – NOT oraz organizowanych Kongresach Techników Polskich.

Przedstawiciele SITPChem
w Komitetach Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT
(kadencja 2016-2020)

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno - Gospodarczej

Jerzy Paprocki (O/Warszawa); Joanna Gluzińska (O/Gliwice); Józef Kozieł (O/Cieszyn); Waldemar Sidor (O/Puławy)

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej

Janusz Kucharski (O/Puławy), Zbigniew Paprocki (O/Tarnów)

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr

Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); Elżbieta Jarguz (O/Gliwice); Witold Anusiak (O/Toruń)

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. FEANI

Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk)

Komitet Naukowo –Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji

Małgorzata Curyło (O/Puławy)

Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i Technologii w Biznesie, Przemyśle i Podmiotach Trzeciego Sektora

Stanisław Gruszka (O/Cieszyn)

Komisja Seniorów i Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT - NOT

Jerzy Paprocki (O/Warszawa); Cecylia Hankus (O/Puławy)

Komisja FSNT-NOT Ochrony Środowiska

Anna Czumak Bieniecka (O/Gliwice); Sonia Zielińska (O/Wrocław)

Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT - NOT

Marek Kryger (O/Poznań); Stefan Oborski (O/Toruń)

Komisja Młodzieży FSNT-NOT

Sonia Zielińska (O/Wrocław)

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca