Komisje Kwalifikacyjne SITPChem

Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne powoływane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji.

Komisje kwalifikacyjne do przeprowadzenia egzaminów powoływane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 828,Dz. U. z 2005 r. Nr 129, poz. 1184 oraz Dz. U. z 2005 r. Nr 141,poz. 1189).

L.p.

Numer Komisji

Data powołania

Kontakt

1.

265/120/04/17

20.06.2017

SITPChem - Oddział Bydgoszcz

ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz

Przewodniczący Komisji - Andrzej Malak

a.malak@d-energia.pll

tel. 603 421 223

Sekretarz Komisji – Adam Wyroda

tel. 510 159 735

2.

284/023/16/16

23.06.2016

SITPChem - Oddział Kędzierzyn-Koźle

ul. Wojska Polskiego 16

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Adres do korespondencji

ul. 9 Maja 6

47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 536 112 383

e-mail: sitklub@op.pl

3.

322/123/10/18

28.03.2018

SITPChem - Oddział Łódź

pl. Komuny Paryskiej 5a

90-007 Łódź

tel. 42 633 94 88

e-mail: barbara-ratczak@wp.pl

4.

457/023/12/16

29.12.2016

SITPChem - Oddział Oświęcim

ul. Jana Sobieskiego 10

32-600 Oświęcim

Przewodniczący Komisji - Jan Socha

tel. 508 038 008

Z-ca Przewodniczącego - Marek Sworzeniowski

tel. 783 294 099

e-mail: sitpchem.osw457@wp.pl

5.

378/100/24/15

15.09.2015

SITPChem - Oddział Oświęcim

ul. Jana Sobieskiego 10

32-600 Oświęcim

Sekretarz Komisji - Jan Bochenek

kom. 602 641 894

e-mail: jan.bochenek@onet.pl

6.

541/120/14/15

03.09.2015

SITPChem - Oddział Pionki

ul. Zakładowa 7

26-670 Pionki

Sekretarz Komisji – Wacław Hawrylak

tel. : 506-009-990

e-mail: wacoha@gmail.com

7.

318/123/14/16

18.04. 2016

SITPChem - Oddział Płock

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Sekretarz Komisji – Tomasz Przedpełski

tel. 24 256 74 13

e-mail: tomasz.przedpelski@orlen.pl

8.

413/023/06/16

21.12.2016

SITPChem - Oddział Puławy

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Sekretarz Komisji – Jacek Kowalski

tel. 81 565 20 35

e-mail: J.Kowalski@grupaazoty.com

9.

065/100/06/17

14.06.2017

SITPChem - Oddział Puławy

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Sekretarz Komisji – Andrzej Siwek

tel. 81 565 33 60

e-mail: Andrzej.Siwek@gmail.com

10.

385/123/32/16

27.09.2016

SITPChem - Oddział Police

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Przewodniczący Komisji - Ryszard Bielas

e-mail: rbielas@o2.pl

11.

188/100/12/15

07.09.2015

SITPChem - Oddział Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 18

33-101 Tarnów

Sekretarz Komisji – Zygmunt Stańczyk

tel.. 14 626 24 87

e-mail: zygmuntstan@tlen.pl

12.

189/023/12/17

27.01.2017

SITPChem - Oddział Tarnów

ul. Kwiatkowskiego 18

33-101 Tarnów

Sekretarz Komisji – Urszula Kozioł

tel. 785 780 108

e-mail: Urszula.Koziol@grupaazoty.com

13.

066/123/14/15

27.04.2015

SITPChem-Oddział Warszawa

ul. T. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

Przewodniczący Komisji - Marcin Kochanowski

tel. 602 365 111

e-mail: m.kochanowski@poczta.fm

14.

530/123/04/14

08.10.2014

SITPChem - Oddział Włocławek

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

e-mail: apmantecki@op.pl

g_nowakowska@op.pl

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca