Autor: admin

Informacja o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Chemii

18 lutego br. odbyło się w Warszawie inauguracyjne spotkanie w/w Rady. Na spotkaniu przedstawiono aktualnych członków Rady, a Dyrektor Departamentu Wojciech Paluch z Ministerstwa Rozwoju

Przeczytaj więcej

Profesor Józef Szarawara kończy 96 lat!

Z okazji Jubileuszu Prezes Jerzy Klimczak skierował do Profesora specjalny adres, w którym napisał m. in. Serdecznie gratulujemy i przekazujemy Panu Profesorowi najlepsze, najserdeczniejsze życzenia

Przeczytaj więcej

Konkurs WFEO w ramach obchodów Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju

Konkurs WFEO (Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich) dotyczy najlepszych pomysłów i projektów młodych inżynierów (poniżej 35 roku życia), służących realizacji celów ONZ

Przeczytaj więcej

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które

Przeczytaj więcej

Bionanopark w Łodzi – Członkiem Instytucjonalnym SITPChem

Członkowie Prezydium ZG SITPChem jednogłośnie przyjęli Bionanopark w Łodzi jako członka Instytucjonalnego SITPChem. Bionanopark jest parkiem naukowo-technologicznym z atrakcyjną ofertą badawczą, inwestycyjną

Przeczytaj więcej

X posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w Warszawie

17 lutego br. obradowało w Warszawie Prezydium ZG SITPChem.

Podczas obrad podsumowano merytorycznie i finansowo Projekt dotyczący wprowadzenia nowych kwalifikacji w sektorze chemicznym. W realizację

Przeczytaj więcej

Zmarł mgr inż. Jerzy Gumiński

28 grudnia 2019 r. zmarł mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Był niezwykle aktywny, ambitny i pracowity, bardzo

Przeczytaj więcej

Zmarł kol. Jacek Tyczkowski

31 stycznia 2020 r. zmarł kolega Jacek Tyczkowski – długoletni członek władz Oddziału SITPChem w Cieszynie.

Zawsze solidny, obowiązkowy i bardzo koleżeński.

Przeczytaj więcej

SITPChem w sprawie projektu zmian w ustawie Prawo Energetyczne

Prezes SITPChem, kol. Jerzy Klimczak – po szerokiej konsultacji z Oddziałami SITPChem prowadzącymi Komisje Kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne – skierował pismo do Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa

Przeczytaj więcej

Noworoczne spotkanie Prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT-NOT w Warszawie

Prezes ZG SITPChem i Sekretarz Generalny SITPChem uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, 20 grudnia 2020 r. w zabytkowym

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA