Autor: admin

Grupa Azoty przekaże 3 mln zł na walkę z koronawirusem

Każda z kluczowych spółek Grupy Azoty przeznaczy po 750 tys. zł darowizny na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się

Przeczytaj więcej

XXVIII Konferencja ANTYKOROZJA systemy-materiały, powłoki

Komitet Organizacyjny XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ANTYKOROZJA informuje, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, termin konferencji został przesunięty na 01-03 czerwca

Przeczytaj więcej

Dr Sebastian Jurczyk – młodym naukowcem z Polski na ETCC2020

Dr Sebastian Jurczyk jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek: chemia). Od 2011 roku pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie

Przeczytaj więcej

Newsletter NCBR

NCBR – Razem damy radę – przedłużono nabory we flagowych konkursach, spotykania z Wnioskodawcami online, uelastycznione podejście do rozliczania projektów, zdalne szkolenia.

NCBR

Przeczytaj więcej

XXIV Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Zarząd Tarnowskiego Oddziału SITPChem – główny orgnizator dorocznej konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – na posiedzeniu w 12.03.2020 r., z powodu zagrożenia koronawirusem,

Przeczytaj więcej

Odwołane posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem

Wobec zagrożenia koronowirusem i podjętych przez Rząd RP ograniczeniach w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, ZG SITPChem odwołał posiedzenie Prezydium ZG SITPChem planowane na 16

Przeczytaj więcej

Doroczne sprawozdanie z działalności SITPChem dla FSNT-NOT

W przygotowanym dla FSNT-NOT sprawozdaniu z działalności SITPChem w ub. roku wymieniono najważniejsze aktywności SITPChem, w tym realizację przez SITPChem, jako konsorcjanta kieleckiej firmy EPRD

Przeczytaj więcej

Prace dyplomowe zgłoszone do Konkursu SITPChem w 2020 roku

Do tegorocznej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii, zgłoszono 10 prac wykonanych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Przeczytaj więcej

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA