Aktualności - z SITPChem

Posiedzenie Zarządu ZG SITPChem

Warszawa, Sala Prezydialna FSNT-NOT, 13 marca 2019 r. Posiedzenie ZG SITPChem było trzecim spotkaniem Członków Zarządu w bieżącej kadencji. Porządek obrad obejmował rekomendacje Prezydium ZG SITPChem w odniesieniu do omawianych podczas posiedzenia...

czytaj dalej

Spotkanie SP ZOZ i SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu

21 marca br. w Centrum Obsługi Inwestora ul. Wojska Polskiego 16F (dawny Klub NOT) odbyło się spotkanie członków Oddziału SITPChem Kędzierzyn-Koźle z Dyrektorem SP ZOZ, Panem Jarosławem Kończyło oraz Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Panią...

czytaj dalej

XXXII konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury Technicznej, Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zaprasza redakcje czasopism do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2018 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz...

czytaj dalej

NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje cykl spotkań "NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR" (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności...

czytaj dalej

Już w marcu odbędzie się AI & Big Data Congress

W dn. 12-13 marca br. odbędzie się w Warszawie AI & Big Data Congress, wydarzenie, nad którym NCBR objęło Patronat Honorowy. To spotkanie przedstawicieli sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki. Podjęte zostaną na nim...

czytaj dalej

Startuje kolejna edycja „Szybkiej Ścieżki”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł. Ten rok przyniesie też szereg zmian, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli jeszcze...

czytaj dalej

Złoty Inżynier 2018 – gala w Pałacu Prezydenckim

27 lutego br. odbyła się uroczystość Jubileuszowej XXV edycji Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 – z udziałem Pana Prezydenta RP i Pani Prezes FSNT-NOT oraz Redaktora Naczelnego Przeglądu Technicznego, Laureatów tegorocznego plebiscytu, a także...

czytaj dalej

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca