Aktualności - z SITPChem

Rocznica śmierci kol. Jerzego Paprockiego

21 sierpnia 2017 roku w Warszawie zmarł mgr inż. Jerzy PAPROCKI – nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek. Członek Honorowy SITPChem, pierwszy w historii Stowarzyszenia Członek Honorowy Zarządu Głównego SITPChem, związany ze Stowarzyszeniem Inżynierów i...

czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA. Kol. Sekretarz przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej SITPChem w 2017 r., zwracając uwagę na nierówność pracy i zaangażowania oddziałów; świadectwem takiej konstatacji...

czytaj dalej

XI Sympozjum GRANULACJA’2018

Nałęczów, 9 – 11 maja 2018 r. Dziękując za zaproszenie na XI Ogólnopolskie Sympozjum Granulacja’2018 w Nałęczowie; na temat: stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji, zwracam uwagę, że systematyczne spotkania osób i firm...

czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA, o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem. Program posiedzenia zostanie przekazany mailem do wszystkich PT Członków Zarządu....

czytaj dalej

Posiedzenie ZG SITPChem, 5 kwietnia 2018 r.

5 kwietnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SITPChem; porządek obrad obejmował m. in. omówienie planu pracy na 2018 r.; przyjęcie preliminarzy przychodów i wydatków Stowarzyszenia za 2017 rok oraz omówienie i przyjęcie projektu preliminarza na...

czytaj dalej

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca