Aktualności - z SITPChem

Debata PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest gospodarzem debaty w ramach Kampanii „Polska Chemia” pt. „Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Kierunki zmian regulacji odpadowych – szanse i wyzwania dla Polskiej Chemii”, 15 kwietnia 2019 roku w...

czytaj dalej

Komisje i Sekcje SITPChem w kadencji 2018-2020

Zarząd Główny SITPChem,  na posiedzeniu 13 marca br. zatwierdził składy Komisji i Sekcji SITPChem w kadencji 2018-2022. Komisje SITPChem: Komisja Regulaminowo-Statutowa – przewodniczący Lech Bartkowski (O/Poznań); Komisja Nagród i Odznaczeń –...

czytaj dalej

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Zakopane, 7-9 maja 2019 r.XXIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym odbędzie się w Zakopanem Początek 7 maja, a zakończenie 9 maja br. Miejscem spotkania będzie Hotel Mercure Kasprowy (www.kasprowy.pl) otoczony górską przyrodą i pięknymi...

czytaj dalej

Olimpiada Chemiczna we Wrocławiu

II etap LXV Olimpiady Chemicznej, w którym uczestniczyło 30 uczniów z Wrocławia, Kłodzka, Wałbrzycha, Świdnicy, Trzebnicy, Kamiennej Góry i Opola odbywał się  1/2 lutego 2019 r. Olimpiadę zorganizował i przeprowadził Okręgowy Komitet Olimpiady Chemicznej...

czytaj dalej

Sprostowanie

W relacji ze Spotkań Noworocznych w Oddziałach SITPChem, w prezentacji z Kędzierzyna-Koźla popełniono błąd: zamiast Adam Górny powinno być Adam Gurgul. Marian Górny zmarł w r. 2009. Za błąd bardzo przepraszamy kol. Adama Gurgula i PT...

czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu ZG SITPChem

Warszawa, Sala Prezydialna FSNT-NOT, 13 marca 2019 r. Posiedzenie ZG SITPChem było trzecim spotkaniem Członków Zarządu w bieżącej kadencji. Porządek obrad obejmował rekomendacje Prezydium ZG SITPChem w odniesieniu do omawianych podczas posiedzenia...

czytaj dalej

Spotkanie SP ZOZ i SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu

21 marca br. w Centrum Obsługi Inwestora ul. Wojska Polskiego 16F (dawny Klub NOT) odbyło się spotkanie członków Oddziału SITPChem Kędzierzyn-Koźle z Dyrektorem SP ZOZ, Panem Jarosławem Kończyło oraz Starostą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Panią...

czytaj dalej

XXXII konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury Technicznej, Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zaprasza redakcje czasopism do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2018 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz...

czytaj dalej

NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuuje cykl spotkań "NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR" (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), podczas których przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności...

czytaj dalej

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca