Aktualności - o konkursach

Konkurs ERA-NET Bioenergy

22 października 2018 r. uruchomiony został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET Bioenergy pt.„Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących...

czytaj dalej

Dokumentacja dla konkursu nr 3 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim w 2018 r.

26 października 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „ Silesia pod błękitnym...

czytaj dalej

European Technical Coatings Congress 2020

Termin Kongresu: 02-04 września 2020 Miejsce Kongresu: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Krupnicza 33 w Krakowie Prezydent Kongresu: dr Radosław Adamek Tematyka kongresu: obejmuje całokształt zagadnień dotyczących najnowszych...

czytaj dalej

200 mln zł na rozwój kadr dla przemysłu i biznesu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dwa nowe konkursy, których celem jest wsparcie rozwoju przyszłych kadr przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora usług dla biznesu. Nabór wniosków w dwóch konkursach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

czytaj dalej

Szybka ścieżka dla projektów spoza Mazowsza

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”. Tym razem na wsparcie innowacyjnych projektów mają szanse słabiej rozwinięte regiony kraju. Szansa dla regionów słabiej rozwiniętych Ogłoszona właśnie...

czytaj dalej

Projekt ChemMultimodal

1 czerwca 2016 r. oficjalnie rozpoczął się Projekt ChemMultimodal, który potrwa do 31 maja 2019 r. Projekt ChemMultimodal jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównymi założeniami Projektu jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu...

czytaj dalej

SusChem

SusChem – Europejska Platforma Technologiczna (ETP) dotycząca zrównoważonego rozwoju w chemii (Sustainable Chemistry). Została stworzona w 2004 r. jako wspólna inicjatywa Cefic, DECHEMA, EuropaBio, GDCh, ESAB i RSC. Misją Suchemu jest inicjowanie i inspirowanie...

czytaj dalej

Konkurs TECHNICUS

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych organizuje Konkurs TECHNICUS -na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny. Nagrody TECHNICUS są przyznawane raz do roku podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej, w maju na Stadionie Narodowym...

czytaj dalej

Karty z historii Przemysłu Chemicznego

Muzeum Przemysłu Chemicznego

Słoneczna Chemia

Współpraca