Dr inż. Gerhard Pieh (1921-2012)

Dr inż. Gerhard Pieh (1921-2012)

Zbliża się setna rocznica urodzin wybitnego polskiego chemika i organizatora życia gospodarczego powojennej Polski i Austrii, dr. Gerharda Pieha.
Dr. Pieha prowadził prace badawczo-rozwojowe w zakresie otrzymywania środków zapachowych na dostępnej bazie surowców żywicznych. Jego pierwszy patent, zgłoszony już w 1948 roku, dotyczył otrzymywania wodzianu terpinu, półproduktu do otrzymywania terpineolu, znanego terpenowego alkoholu o silnym, przyjemnym zapachu i dodatkowo o wyraźnym działaniu antyseptycznym [1].

Znamiennym jest, że surowcem w tej syntezie jest terpentyna siarczanowa. Wykorzystanie produktów ubocznych z przemysłu celulozowo-papierniczego, oleju talowego i terpentyny siarczanowej będą główną treścią całej jego przyszłej kariery zawodowej.
W 1966r. przenosi się z rodziną do Austrii, gdzie wykorzystuje własne doświadczenia z Polski i podejmuje prace nad rozwinięciem innowacyjnego procesu rektyfikacji oleju talowego we współpracy z szwajcarską firma „ Luwa”, a personalnie z Peterem Knoerem. Owocem tej pracy było rozwiązanie patentowe „Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Fraktionierung von Tallöl oder andern organischen Mehrstoffgemischen” („Sposób i aparatura do ciągłej destylacji oleju talowego i innych podobnych mieszanin organicznych”), zgłoszone za nr. A 8825/67 w austriackim urzędzie patentowym.

Następuje seria badań na aparaturze pilotowej i decyzja o budowie instalacji technicznej [10]. Kluczowa innowacja polegała na użyciu wyparek cienkowarstwowych przed zasadniczym rozdziałem składników oleju talowego w kolumnie destylacyjnej. Umożliwia to krótki czas przebywania w procesie wrażliwych termicznie składników oleju talowego – kwasów żywicznych i tłuszczowych. Obniża się w ten sposób ilość niepożądanego paku talowego. Zredukowane są reakcje uboczne, takie jak estryfikacja, dekarboksylacja i polimeryzacja. Ta wstępna operacja, wykonywana w stosunkowo łagodnych warunkach, ułatwia następne frakcjonowanie kwasów żywicznych i kwasów tłuszczowych, a produkty mają niską zawartość tzw. substancji niezmydlających się.

Dr Gerhard Pieha – Polak, Austriak, Europejczyk. Człowiek zasłużony dla polskiej, europejskiej i światowej chemii zmarł w 2012 r. Był niezwykle aktywny w życiu, życzliwy ludziom; odniósł sukces rodzinny, zawodowy i materialny. Chemik potrafiący swój talent badacza przekuć sukces gospodarczy i przemysłowy.

( na podstawie materiału opracowanego przez dr. Zbigniewa Miarę;
cały biogram w zakładce Wybitni Chemicy na www.sitpchem.org.pl)

WSPÓŁPRACA