ETCC2020 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach  2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Istotne informacje:

1.Termin zgłaszania streszczeń referatów: 30 stycznia 2020 (ewentualne informacje o przedłużeniu tego terminu na www..etcc2020.org),  

Szczegóływww.etcc2020.org/en/congress/application-docs

 1. Wcześniejsza rejestracja do udziału w kongresie: 31 styczeń 2020 = możliwa oszczędność do 320 Euro (!)

szczegóływww.etcc2020.org/en/congress/fee-terms

 1. Publikacja referatu możliwa w specjalnym wydaniu czasopisma

„Progress in Organic Coatings” – Elsevier (Impact Factor 3.420)

Bliższe informacje: www.journals.elsevier.com/progress-in-organic-coatings

4.Program ETCC2020 obejmuje: referaty plenarne, 4 sesje równoległe, sesje posterowe, wystawę oraz sesję „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom.

 1. Nagrody Kongresowe, po 1000 Euro każda, za: najlepszy referat, najlepszy referat młodego naukowca (do 35 lat), najlepszy referat o tematyce ekologicznej oraz inne nagrody i wyróżnienia

6.Sponsorowanie kongresu daje duże możliwości promocji instytucji sponsorującej. Szczegóły na: www.etcc2020.org/en/congress/sponsorship

7.Atrakcyjna uroczysta kolacja w restauracji na Kopcu Kościuszki, z widokiem na Kraków

ZAPRASZAMY do

 • rejestracji do udziału w ETCC2020
 • wygłoszenia referatów
 • prezentacji posterów
 • udział w wystawie
 • udziału w Sesji „Summer School”
 • Sponsorowania kongresu

Tematyka referatów i posterów obejmuje w szczególności:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Badania i pomiary, systemy jakościowe
 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych.

Prelegentami kongresu będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni z Europy a także z innych państw z całego świata.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ) oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com).

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni.  Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego