Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych?

Od 7 do 9 maja 2019 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem blisko 150 osób uczestniczyło w dorocznym spotkaniu inżynierów, naukowców, studentów i uczniów na temat trendów ekorozwoju. Konferencję zorganizował Tarnowski Oddział SITPChem we współpracy i wsparciu Grupy Azoty – Głównego Partnera.

Prezes Oddziału, kol. Zbigniew Paprocki, witając gości tegorocznych Trendów powiedział, że liczy na ciekawe spotkanie i satysfakcję, zarówno uczestników, jak i wykładowców i autorów prezentacji.

Mariusz Grab, wiceprezes Grupy Azoty (z lewej) i Zbigniew Paprocki, prezes ZO SITPChem w Tarnowie

Konferencję w Zakopanem otworzył Mariusz Grab, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA, zachęcając uważnego słuchania wykładów i prezentacji oraz do twórczej dyskusji podczas całej Konferencji. Zanim zaczęto realizować program Konferencji, Prezes SITPChem, Jerzy Klimczak, krótko zaprezentował działalność Stowarzyszenia w kadencji 2018-2022. Realizację programu Konferencji rozpoczęła dyskusja panelowa na temat „Czy polski przemysł chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych”. Do dyskusji zaproszono Mariusza Graba (Grupa Azoty SA); Zbigniewa Warmuza (Synthos SA), Tomasza Zielińskiego (PIPC); prof. Janusza Igrasa (INS Puławy), Andrzeja Kruegera (ICSO „Blachownia”); Tomasza Chmala (Business Poland House). Moderator panelu, Łukasz Zalicki nakreślił stan sektora chemicznego w Polsce. Podczas Konferencji zaprezentowano ciekawe wykłady:  Pani Małgorzaty Typko (Ministerstwo Środowiska) pt. Konsekwencje

uszczelniania systemu gospodarki odpadami dla prowadzących instalacje wymagające  pozwolenia zintegrowanego. Profesora  Jacka Kijeńskiego, pt. Nie ma współczesnej cywilizacji bez plastików. O efektywnych metodach recyklingu tworzyw polimerowych. Panów Mariusza Kalisza i Janusza Krupanka z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprezentowali wykład pt. Gospodarka Obiegu Zamkniętego a substancje niebezpieczne w przemyśle. Pani Magdaleny Trybuch, z Ramboll Environ Poland Sp. z o.o., pt. Problemy monitoringu oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej w czasie ich eksploatacji oraz po jej zakończeniu, i Pani Anny Zalewskiej z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego omówiła GOZ i tworzywa sztuczne jako kluczowe wyzwania regulacyjne dla przemysłu chemicznego. Jeszcze Radosław Radoń z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, omówił Działalność Wód Polskich po roku funkcjonowania. Spostrzeżenia i wnioski na przyszłość,Wojciech Piskorski z Carbon Risk Management Partners – Wyzwania i szanse dla Konkurencji przemysłu chemicznego w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Europy.

Plakat Konferencji Trendy Ekorozwoju’2019

Podczas Konferencji zaprezentowały swoją działalność liczne firmy. Prezentacje przygotowane były w formie oferty technicznej, a Prezenterzy w kompetentny sposób, z wielkim znawstwem i pasją wyjaśniali  przedmiot swojej oferty i możliwości korzystania z dorobku i doświadczenia firm. Były to firmy: NALCO Polska Sp. z o.o.; EBRO ARMATUREN Sp. z o.o. Oddział w Polsce; KFB Polska Sp. z o.o.; Redor Sp. zo.o.; Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.; KUL; Cenia-Ekspertyzy Anicenta Bubak.

Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, przygotowywana od 23 lat przez Oddział SITPChem w Tarnowie, jest stałym punktem w kalendarzach ludzi z przemysłu chemicznego, ze służb ochrony środowiska – w przemyśle i administracji różnych szczebli, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Miłą tradycją jest zapraszanie przez organizatorów uczniów z Koła Młodych Chemików z Zespołu Szkół Technicznych z Tarnowa , który przyjął imię Ignacego Mościckiego, na jedną sesję Konferencji, co szczególnie pokazuje i wzmacnia związek SITPChem w Tarnowie ze środowiskiem młodzieży szkolnej i studentów. Gratulacje!
Wspaniała tradycją jest także wspólne działanie  Grupy Azoty ze środowiskiem inżynierów ze Stowarzyszenia w realizacji Konferencji – od wielu lat tak samo przyjaźnie i efektywnie.
Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Tarnowie, Zbigniew Paprocki, Elżbieta Szczeklik, Małgorzata Kolat, Krzysztof Chmura, Stanisław Oczkowicz, Maciej Kuczek , Krzysztof Dziuban,  znakomicie przygotowują tę Konferencję gromadząc co roku wybitne postaci jako wykładowców i znakomite grono osób zainteresowanych sprawami ekorozwoju z firm, uczelni, administracji. Gratulacje i do zobaczenia za rok!

Anna Bieniecka

Więcej informacji na http://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konferencje/