ETCC2020 -European Technical Coatings Congress odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres organizowany jest tradycyjnie od 70. lat w różnych krajach. Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com)
Dodatkowym atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies International (www.csi-coatings.org), co ułatwia potencjalne zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata.

Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu, w 2012r. tradycyjny „Kongres FATIPEC” został zastąpiony nową formą o nazwie European Technical Coatings Congress – ETCC. Ostatni Kongres ETCC odbywał się od 27do 29 czerwca 2018 r. w Amsterdamie.

Informacje: etcc2020.jordan.pl
Więcej: sitpchem.org.pl/etcc2020-european-technical-coatings-congress