Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 19 lutego 2019 r. zostało przyjęte
w poczet Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Uchwałę nr 01/02/2019 zatwierdził Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Tomasz Zieliński.
Prezes PIPC wyraził przekonanie, że przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego będą aktywni w pracach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i w pracach Komisji Problemowych działających w PIPC i wydarzeniach organizowanych przez PIPC.

Inf. SITPChem, 19.02.2019