Warszawa, 14 grudnia 2019 r.

Przed Gmach Technologii Chemicznej wrócił, po niemal 80. latach, odtworzony pomnik Prezydenta I. Mościckiego. Inicjatywę rekonstrukcji pomnika w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjął Komitet Organizacyjny powołany przez Rektora PW.

W uroczystości odsłonięcia popiersia, 14 grudnia 20119 r. uczestniczyła prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, reprezentując ZG SITPChem.

Odtworzenie pomnika Ignacego Mościckiego to przypomnienie, że był on nie tylko Prezydentem RP, ale także wybitnym chemikiem, elektrykiem, technologiem i wynalazcą, którego dokonania przyczyniły się do powstania polskiego przemysłu chemicznego. Uzyskał ponad 40 patentów, a wśród wynalazków znalazły się m.in. kondensatory wysokiego napięcia (po raz pierwszy użyte w konstrukcji wieży Eiffla) oraz aparaty do zabezpieczania sieci elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ignacy Mościcki zaangażował się w organizowanie polskiego przemysłu chemicznego, który bazował na krajowych surowcach.

Prof. Ignacy Mościcki został dwukrotnie doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej (1925 i 1926), gdzie w latach 1925-1926 pracował w Katedrze Elektrochemii Technicznej.

Rzeźbiarski model popiersia Prezydenta Mościckiego – na wzór popiersia z 1934 r. dłuta Stanisława Romana Lewandowskiego, rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych u Matejki – wykonali Anna Getler i Piotr Grzegorz Mądrach, artyści plastycy, dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, absolwenci warszawskiej ASP. Na podstawie modelu gipsowego powstał odlew z brązu umieszczony na zrekonstruowanym postumencie.

Inicjatywa odtworzenia pomnika ma przybliżyć także naszym studentom postać prof. Ignacego Mościckiego i jego zasługi nie tylko dla naszej uczelni, ale także polskiego przemysłu chemicznego. Jego badania i wysiłki doceniał nawet sam Albert Einstein. Do dzisiaj wiele firm korzysta z jego patentów nie wiedząc nawet, kto był ich autorem – mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

inf. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Galeria-Niepodleglej/, 31.01.2019