26 czerwca 2018 r. w Warszawie, w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5, w Sali Różanej Restauracji AVANGARDA, o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem.
Program posiedzenia zostanie przekazany mailem do wszystkich PT Członków Zarządu.