XXXI Walny Zjazd SITPChem odbędzie się w dniach
26-28 września 2018 r. w Ustroniu Jaszowcu